Bir Yazılım

Bir ERP Entegrasyon ve Akıllı Uygulamaların Kaynağıdır.

Ülkemizde Tek Ücretsiz GİB Portal-ERP Entegrasyon Yazılımı

Bir ERP Ana Modüller

Muhasebe Yönetimi

 • Finansal Muhasebe
 • Maliyet Muhasebesi
 • Çek ve Senet
 • Banka Yönetimi
 • Sabit Kıymetler
 • Bütçe Yönetimi

İnsan Kaynakları

 • Personel Yönetimi
 • Bordro ve Tahakkuk Yönetimi
 • Performans Değerlendirme

Cari Yönetimi

 • Satış ve CRM Yönetimi
 • Satınalma Yönetimi
 • İthalat Yönetimi
 • İhracat Yönetimi
 • Satış Sevk Yönetimi
 • Kalite Güvence

Üretim Yönetimi

 • Stok Yönetimi
 • Malzeme Gerekesinim Planlaması (MRP1)
 • Üretim Kaynakları Planlaması (MRP2)

e-Dönüşüm

 • e-Arşiv Ücretsiz Portal Otomasyon
 • e-Fatura Ücretsiz Portal Otomasyon
 • e-İrsaliye Ücretsiz Portal Otomasyon
 • Bir ERP Platform Bağımsız e-Defter

ERP Yazılım Kaynak Kodu açıktır, farklı amaçlı bir Ticari Programın ERP'ye dönüşümü değildir.

e-Dönüşüm Otomasyonuİrsaliye, Fatura ve e-Arşiv Otomasyonu

Tek Ücretsiz e-Belge Giriş Yöntemi 'Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Arşiv Ücretsiz Portal Araçları'dır.

Bilgi girişi zor olan bu ücretsiz araçları 2014 yılında 'Tam Otomasyon İle GİB PORTAL Bilgi Giriş' teknolojisine dönüştürdük. Mükellef bu teknolojiyi yıllardır rahatça kullanmaktadır ve o yıllarda dudak uçuklatan bedelleri ödemekten kurtulmaşlardır. [DEMO]

e-Fatura + e-İrsaliye + e-Arşiv Fatura + e-SMM Fatura + e-Defter (Sınırsız Adet-Kontör Ücreti Yok)

2.750 TL/Yıl + KDV

e-Arşiv Otomasyon Projesi

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Arşiv Ücretsiz PORTAL Hizmeti ile hazırlanan faturalar muhatabına Mektup veya e-Posta yolu ile iletilir. Bu Ücretsiz PORTAL Vergi Mükellefi olmayan veya henüz e-fatura ortamına geçmemiş müşterileriniz için kullanılır.

Bu portal tarafımızdan, e-Fatura ve e-İrsaliye gibi tam veri giriş otomasyon işlevine tabi tutulmuştur.

Bir ERP Platform Bağımsız e-Defter Çözümü kullanıcıları e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Arşiv Fatura Otomasyon Hizmetlerini ücretsiz kullanır.

e-Fatura Otomasyon Projesi

GİB Ücretsiz e-Fatura Portali ile ayda 500 Adet/Ay sınırlaması sadece XML Dosya Yükleme işlemi için geçerlidir, Ücretsiz Portal'e Elle e-Fatura Giriş için ADET/AY SINIRLAMASI YOKTUR.

Geliştirdiğimiz Yöntem GİB ÜCRETSİZ PORTAL OTOMASYONU olup tüm Ticari Programlardan ve MS-EXCEL'den aldığı veriyi otomatik olarak GİB PORTAL'e aktarabilmektedir.

Program Aylık Kontör Ücreti olmadan Tüm Giderleri içeren ve bedeli şirket hacminiz ile orantılı olan Yıllık Kiralama Yöntemi İle kullanılır.

Yıl içinde başka bir ücretlendirme yoktur.

e-İrsaliye Otomasyon Projesi

GİB Ücretsiz e-İrsaliye Portali ile ayda 500 Adet/Ay sınırlaması sadece XML Dosya Yükleme işlemi için geçerlidir, Ücretsiz Portal'e Elle e-İrsaliye Giriş için ADET/AY SINIRLAMASI YOKTUR.

Geliştirdiğimiz Yöntem GİB ÜCRETSİZ PORTAL OTOMASYONU olup tüm Ticari Programlardan ve MS-EXCEL'den aldğı veriyi otomatik olarak GİB PORTAL'e aktarabilmektedir.

Program Aylık Kontör Ücreti olmadan Tüm Giderleri içeren ve bedeli şirket hacminiz ile orantılı olan Yıllık Kiralama Yöntemi İle kullanılır. Yıl içinde başka bir ücretlendirme yoktur.

e-Defter Uyumlu Yazılım Firması

Bir Yazılım (Bir ERP Platform Bağımsız e-Defter) Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Uyumlu Yazılım Firmaları listesinde (Sıra No:176) yer almıştır.

Sistem aynı zamanda istenirse ERP ile entegre çalışmaktadır.

Farklı bir Ticari Yazılım kullanıyorsanız bu yazılıma ait gerekli e-Defter bilgileri MS-EXCEL, SQL Sorgu gibi farklı araçlar kullanılarak yine e-Defter oluşturma işlemleri yapabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Saklama Kılavuzu

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Saklama Programı

Erken Uyarı SistemleriMuhasebe Kalıplarının Dışına Çıkın...

ERP Yazılımı kullanmıyor iseniz geçmiş, mevcut ve gelecek ile ilgili tek bilgi kaynağınız geleneksel muhasebe raporları olacaktır.

Bu raporlar size olayları olup bittikten sonra anlatırlar, dinamik değillerdir, istatistik yapmazlar, yorum üretmezler...

Bir ERP Yazılımı bilgi giriş aşamasından başlayarak yaptığı kontroller ile sizi uyarır. Girilen bilgiler üzerinden dinamik olarak raporlar üretir ve yorumlar yapar.

Bunun ötesinde Gelecek Planlaması yaparsınız, yüzlerce kalem alt malzeme ve işlemden oluşan bir ürün reçetesi üzerinden Satın Alma, Üretme, Kapasite Planlama ve Finans gereksinimlerinizi elde ederseniz.

Sade, Güçlü ve KolayYol uzun, engel çok, ancak azimliyiz...

ERP Yazılımı oluşturma çalışmalarımız 1999 yılında, mesleğinde kıdemli, yerli ve yabancı ERP Projeleri uygulamasında yöneticilik yapmış iki kıdemli mühendis tarafından başlatıldı.

Geçen yıllar içinde ülkenin karşılaştığı iniş ve çıkışları herkes gibi yaşadık, içte ve dışta katılanlarımız, ayrılanlarımız oldu...

Dört yıla yakın süren bu projenin Tam Entegre olarak pazara sunulduğu 2003 yılından bu güne kadar olan icraatlar ile her hacme sahip sektöre hizmet verme kapasitesine sahip olduğumuzu gördük.Kurucu Ortak...

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)

Enterprise Resource Planning (ERP)
1950'li yıllarda İmalat Takibi amacı ile kullanılan zamanın yazılım teknolojisi 1965'te Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP-1) sistemi ile yine bu alanda yeni bir rolü üstlendi.

MRP-1 sistemi, işletmelerin imalat gereksinimleri doğrultusunda dolaylı olarak ortaya çıkan malzeme ve yarı mamul gereksinim listesini otomatik olarak sunan teknolojidir

MRP-2 bir işletmede gün içinde olup biten tüm üretim faaliyetlerini Planlayan ve Tüm Detaylarını Kaydeden bir araçtır.


Program Detaylar...

ERP Hedefleri

(1) Stok seviye optimizasyonu sağlayacak Satış Tahminleri oluşturmak.

(2) İşletmede oluşan tüm işlemlerin detaylı kayıt altına alınması.

(3) Sipariş alımından teslimata kadar olan sürecin iyileştirilmesi.

(4) Sağlıklı Ürün Maliyet Takibini her safhada sağlayabilmek.

(5) Satınalma Sürecini tüm yönleri ile takip edebilmek.

(6) Tüm bölümler arasında aynı dili konuşan veri sistemini sağlamak.

(7) Tüm yönetim kademelerine anlık ve geleceğe yönelik olarak doğru karar vermeyi sağlayacak işletme bilgi akışını sunmak.

Atölye İcraatları

Yeni bir yazılım firması olarak ayağımızın tozu ile 2005 yılında başladığımız ilk ERP projesi öncesinde (2003-2004) sektörün devleriyle Bütçe Planlama projeleri icra ettik.

ERP Projelerinde 'Seri Üretim' tarzından çok 'El Yapımı' inceliğini icra etmeye çalışıyoruz, bu tarzda da sayı kısıtlı ve zaman alıcı oluyor, ancak projeler de uzun ömürlü...

Çok sayıda, uzmanlık ve hassas çalışma tarzını gerektiren özel proje çalışmalarımız oldu.

e-Dönüşüm alanında halen tek kaynak olduğumuz Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura Ücretsiz PORTAL Otomasyonu aracımız da önemli proje yapıtlarımızdan biridir.

Hızlı Erişim


Kontörsüz e-Fatura Entegrasyon
Kontörsüz e-İrsaliye Entegrasyon
e-Fatura XML EXCEL Dönüştürücü

ERP Kurumsal Kaynak Planlaması
ERP Video

Nakit Akış Bütçesi
Nakit Akış Bütçesi Video

Maliyet Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi Video

İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Video

TESMER SMMM Sınav Uygulaması
TESMER SMMM Sınav Video

Platform Bağımsız e-Defter
GİB e-Defter Saklama Kılavuzu
GİB e-Defter Saklama Programı
Bir Yazılım GİB e-Defter

a a