TAM ENTEGRE


Bir ERP Kurumsak Kaynak Planlaması hem kendi içinde hem de diğer tüm yazılımlar ile tam entegrasyon sağlar.

 • Kurumsal Kaynak Planlaması
 • Platform Bağımsız e-Defter
 • GİB e-Fatura Portal Entegrasyonu

FİNANS

Finans ve muhasebe modülü, işletmelerin mevcut finansal durumlarını ve gelecekteki görünümlerini anlamalarını sağladığı için en önemli ERP modülüdür. Bu modülün temel özellikleri, borç hesaplarını ve alacak hesaplarını takip etmeyi ve defteri kebiri yönetmeyi içerir. Ayrıca bilançolar, ödeme makbuzları ve vergi beyannameleri gibi önemli mali belgeleri oluşturur ve saklar.

Finans Yönetimi

Finans, Banka ve Çek-Senet

MALİ

Mali yönetim modülü faturalama, satıcı ödemeleri, nakit yönetimi ve hesap mutabakatı ile ilgili görevleri otomatikleştirerek muhasebe departmanının defterleri zamanında kapatmasına ve mevcut gelir tanıma standartlarına uymasına yardımcı olabilir. Ayrıca finansal planlama ve analiz çalışanlarının kâr ve zarar (K&Z) tabloları ve yönetim kurulu raporları dahil olmak üzere temel raporları hazırlamak ve senaryo planları çalıştırmak için ihtiyaç duyduğu verilere sahiptir.

GENEL MUHASEBE

Geleneksel Muhasebe İşlemleri

TEDARİK

Satın alma modülü olarak da bilinen tedarik modülü, bir kuruluşun malları üretmesi ve/veya satması için ihtiyaç duyduğu malzemeleri veya ürünleri güvence altına almasına yardımcı olur. Şirketler bu modülde onaylı satıcıların bir listesini tutabilir ve bu tedarikçileri belirli öğelere bağlayarak tedarikçi ilişkileri yönetimine yardımcı olabilir. Modül, fiyat teklifi isteklerini otomatikleştirebilir, ardından gelen teklifleri takip edip analiz edebilir.

SATIN ALMA

MRP-1 ile tam entegre

İMALAT

ERP'nin en eski sürümü olan malzeme ihtiyaç planlama (MRP) sistemleri, üreticiler için tasarlanmıştır ve üretim, ERP'nin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Bugün, ERP sistemleri tipik olarak bir üretim yönetimine veya üretim yürütme sistemine sahiptir. Üretim modülü, üreticilerin üretimi planlamasına ve hammadde ve makine kapasitesi gibi planlanan üretim çalışmaları için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarına yardımcı olur.

MRP-1 VE MRP-2

Üretim ve Malzeme Planlaması

STOK

Envanter yönetimi modülü, ürün miktarlarını ve konumunu bireysel SKU'lara kadar takip ederek envanter kontrolü sağlar. Bu modül, satın alma aracıyla entegrasyon yoluyla yalnızca mevcut değil, aynı zamanda gelen envanterin de eksiksiz bir resmini sunar. Bu yazılım parçası, işletmelerin envanter maliyetlerini yönetmelerine yardımcı olarak envanterde çok fazla nakit bağlamadan yeterli stoka sahip olmalarını sağlar.

ENVANTER YÖNETİMİ

MRP-1 ve MRP-2 ile Entegre

SATIŞ

Sipariş yönetimi modülü, siparişleri girişten teslimata kadar takip eder. Müşteriler siparişleri verdikten sonra tüm siparişleri depoya, dağıtım merkezine veya perakende mağazasına iletir ve hazırlanırken, yerine getirilirken ve müşteriye gönderilirken durumlarını takip eder. Sipariş yönetimi modülü, siparişlerin kaybolmasını önler ve zamanında teslimat oranlarını artırarak müşterileri mutlu eder ve hızlandırılmış nakliye için gereksiz harcamaları azaltır.

SİPARİŞ YÖNETİMİ

Stok ve MRP-2 ile Entegre

İŞGÜCÜ

İşgücü yönetimi modülü, bir insan kaynakları yönetimi modülüne benzer, ancak maaşlıdan daha fazla saatlik çalışanı olan şirketler için tasarlanmıştır. Çalışanların katılımını ve çalışma saatlerini izleyebilir ve çalışanların üretkenliği ve devamsızlık gibi şeyleri ölçebilir. Bordro, ödemeleri uygun vergiler düşülerek belirli bir programa göre otomatik olarak çalışanlara dağıtır ve gider geri ödemesini yönetir.

İNSAN KAYNAKLARI

Personel ve Performans Yönetimi

DEMİRBAŞ

Amortisman hesapları yanında Demirbaş Numarasına, adına, cinsine, bulunduğu yere, personel adına vb. kriterlere göre isim ya da grup türlerine göre Demirbaş Listesi alınabilir. Demirbaş cetvelleri, eşya sayım cetvelleri, demirbaş eşya grup sayım cetvelleri oluşturulabilir. Demirbaş zimmet defteri, demirbaş kod listesi, demirbaş isim grup listesi alınabilir.

SABİT KIYMETLER

Amortisman Hesap ve Muhasebesi

  Entegrasyon

  Üretim, Planlama, Finans, İK gibi tüm fonksiyonları bütünleştirir.

  Fonksiyonellik

  Belirli bir sektöre özgü iş süreçlerini bütünleştirir.

  Modülerlik

  Her modülün tek başına kullanabilme özelliğini taşır.

  Esneklik

  İşletmeler ihtiyaç duyduğu modülü uygulamaya geçirebilir.

  Farklı Yerlerde Kullanım

  Farklı bölgelerde yer alan fabrika veya iş süreçleri bütünleştirilir.

  Farklı Sektörde Kullanım

  Her sektörde (üretim, ticaret ve hizmet) kullanım alanına sahiptir.

  Farklı Üretim Özellikleri

  İmalat, montaj ve fabrikasyon gibi farklı üretim özelliklerini destekler.

  Hızlı Bilgi Erişimi

  Merkezi bir veritabanı aracılığıyla her bir bölüm birbirine bağlanır.

  Takım (Ekip) Çalışması

  Takım çalışması aracılığıyla iş akışlarının yönetimini sağlamaktadır.

  Genel Muhasebe

  Muhasebe Fiş Girişleri ve Dönemsel İşlemler.

  +

  Bütçe Yönetimi

  MRP-1 Destekli Bütçe Yönetimi.

  +

  Maliyet Muhasebesi

  Üretim Modülü ve Bütçe Destekli Maliyet hesaplama.

  +

  Satın Alma Yönetimi

  İç Piyasa ve İthalat işlemleri destekli yönetim.

  Satış Yönetimi

  İç Piyasa Ve İhracat destekli yönetim.

  Stok Yönetimi

  Üretim ve Muhasebe bağlantılı stok yönetimi.

  Duran Varlık Yönetimi

  Demirbaş işlemleri ve amortisman Hesaplama.

  Çek Senet Yönetimi

  Muhasebe ile entegre yönetim.

  Banka Yönetimi

  Muhasebe ile entegre yönetim.

  Malzeme İhtiyaç Planlama

  MRP-1 olarak bilinen malzeme yönetimi.

  Üretim Kaynak Planlaması

  MRP-2 olarak bilinen kaynak yönetimi.

  +

  MRP-2 Maliyet Muhasebesi

  Malzeme ve İşgücü Sarf Yönetimi.

  +

  Stok İzleme

  Seri ve Parti Malzeme Takibi

  CNC Yönetimi

  CNC Makineleri üretim uyarlaması

  GANTT Yönetimi

  Üretim Kaynakları GANTT Şeması

  Üretim Bütçesi

  Satış Bütçesi ile yönlendirme.

  +

  Satın Alma Bütçesi

  Satış Bütçesi ile yönlendirme.

  Satış Bütçesi

  Planlama Başlangıç Noktası.

  e-Defter

  Platform Bağımsız e-Defter uygulaması.

  +

  e-Fatura

  GİB Portal Excel/Ticari Entegrasyonu.

  +

  e-Arşiv Fatura

  GİB Portal Excel/Ticari Entegrasyonu.

  +

  XML Dönüştürme

  e-Fatura XML->EXCEL Liste oluşturma.

  +

  İNDİRİLECEK KDV Listesi

  e-Fatura XML ile KDV Listesi oluşturma.

  +

  Risk Denetim Sistemi

  Kebir ve e-Fatura XML ile denetleme.

  +

  XML Listeleme

  Tüm XML Dosyalarını EXCEL'e çevirme.

  +

  e-Ticaret

  e-Ticaret siteleri ile entegrasyon.

  +

  Özel Yazılım

  Tüm talepler için özel yazılımlar

  +

  TEKNOLOJİ


  Bir ERP Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılımı, sınırlı uzman bir kadro ile gerçekleştirilmesi ve katılımcılarının da işlerindeki hassasiyete çok önem vermeleri nedeni ile 1999’da başlayan ve 3 yıl süren yoğun, yorucu ve titiz bir proje çalışmanın ürünüdür.

  Bir Yazılım Ltd. Şti. 2004 yılında İstanbul'da kurulmuş, 2019 yılında Ankara'da faaliyetlerine devam etmeye başlamıştır.

  Yazılım Tekniği

  VISUAL STUDIO C#


  Yazılım Visual Studio C# Net 7 ile hazırlanmıştır

  Veri Tabanı

  Microsoft SQL Server


  ERP modülleri Microsoft SQL Server altında çalışır, e-Dönüşüm için ACCESS yeterlidir.

  BULUT

  MASAÜSTÜ VE BULUT


  ERP ve e-Defter için masaüstü ve bulut teknolojileri kullanılabilir.

  İLETİŞİM


  • Ata, Iğdır Cad, No: 15-C-36, Yenimahalle, Ankara
  • info@birport.com
  • 0312 247 11 14


  • DEMO
  • Bir Portal


  • YOUTUBE

  KURUMSAL


  • Vergi Dairesi : ETİMESGUT/ANKARA
  • Vergi Numarası : 1770279955


  • QNB Finansbank
  • Bir Yazılım Bilgisayar Ticaret Ltd. Şti.
  • TR76 0011 1000 0000 0084 1916 48


  • Kurucu Ortak